resim

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE’DE GÖÇMEN SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ (IPA 2020/417-911) UZMAN PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek olan IPA 2020/417-911 sayılı “Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi” (SIHHAT 2) çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 22 (yirmiiki) personel istihdam edilecektir. Söz konusu personelin pozisyon ve sayıları aşağıdaki gibidir.

 

UZMAN PERSONEL

KİŞİ SAYISI

AB Saha Gözlemcisi

4

AB İhale/Satın Alma Uzmanı

1

AB İhale/Satın Alma Asistanı

2

AB Finans Uzmanı

1

AB Finans Asistanı

1

AB İzleme ve Raporlama Uzmanı

2

AB İnsan Kaynakları Uzmanı

2

AB İnsan Kaynakları Asistanı

2

AB Hukuk ve Mevzuat Uzmanı

1

AB İletişim ve Görünürlük Uzmanı

1

AB Tahakkuk ve Bordro Uzmanı

1

AB Tahakkuk ve Bordro Asistanı

1

AB Dil Asistanı

1

AB Proje Asistanı

2

TOPLAM

22

 

 

AB SAHA GÖZLEMCİSİ

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında, Göçmen Sağlığı Birimlerinde çalışmak üzere istihdam edilecek olan sağlık personellerinin sahada performansını izlemek, aksayan yönleri merkez teşkilatına bildirmek ve gerektiğinde İdare’nin verdiği yetkiyi kullanarak müdahale etmek,
 • Sağlık hizmeti çalışmalarına rehberlik etmek ve buna bağlı olarak Proje’de yeni uygulamalara/revizyonlara yönelik öneriler sunmak ve bölge düzeyinde verilen Proje ile ilgili tüm sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve sahadaki tüm tarafların görüşlerini/revizyon taleplerini İdare’ye aktarmak,
 • Sahada sağlık hizmetleri işleyişindeki kusurları tespit etmek ve bu kapsamda alınacak düzeltici önlemleri yapılan faaliyetler/toplantılar vasıtasıyla önermek ve saha personelinin uygulamaları ve faaliyetlerini izlenmek, değerlendirmek, izleme ve değerlendirmelerin sonuçlarını İngilizce olarak raporlamak, sağlık hizmeti sunan birimler ile diğer birimler arasındaki işbirliğini bağlı bulunduğu Proje Direktörü, Direktör Yardımcısı ve İzleme ve Raporlama uzmanları ile koordinasyon halinde geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Proje kapsamındaki kalite göstergelerinin geliştirilmesi süreçlerine sahadan elde edilen bilgi ve deneyimler vasıtasıyla katkı sağlamak,
 • Proje kapsamında yürütülen kampanyaların/uygulanan programların sahada izlemek ve gözlemlerini İdare’ye sunmak,
 • Sağlık hizmetleri verilen birimlerde etkili ve verimli hizmet sunumunu sağlamaya katkıda bulunmak üzere, iyi uygulama örneklerini İdare’ye raporlamak,
 • Gerektiğinde Proje bünyesinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında kurulan komisyonlarda görev almak,
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun olmak.
 • En az 10 yıllık iş deneyimi.
 • İyi iletişim becerisi.
 • İyi raporlama becerisi.
 • İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • Sağlık hizmetlerini izleme, değerlendirme ve raporlama konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.
 • Seyahat engeli bulunmamak.
 • AB tarafından fonlanan projelerde en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
 • Sağlık sektöründe yöneticilik deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
 • Uluslararası projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • PRAG kuralları konusunda yetkin ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

AB İHALE / SATIN ALMA UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan hizmet ve mal alımı ihale süreçlerinin AB PRAG kurallarına ve ilgili ulusal mevzuata uygun bir şekilde organize edilmesi,
 • İlgili kamu personeliyle işbirliği içerisinde, ihale kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgenin, PRAG kurallarına uygun şekilde zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması,
 • İhale süreçlerinin başından sonuna kadar yürütülmesi,
 • Satın alınacak hizmet ve ürünler için piyasa araştırmasının yapılması, ihale dosyasının son teknik özellikler açısından tutarlılık ve kalitesinin kontrolünün yapılması,
 • Değerlendirme sürecinin PRAG kurallarına uygun şekilde tamamlanmasının temini,
 • Sözleşmelerin PRAG kurallarına uygun şekilde hazırlanması,
 • AB İzleme ve Raporlama Uzmanı ile işbirliği içerisinde, satın alma faaliyetlerine ilişkin periyodik raporlamaların yapılması,
 • Satın alma konusunda birim içi danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Gerektiğinde Proje bünyesinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında kurulan komisyonlarda görev almak,
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisi.
 • İyi raporlama becerisi.
 • En az 7 yılı satın alma/ihale yönetimi alanında olmak üzere en az 10 yıl iş deneyimine sahip olmak veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 3 yılı satın alma/ihale yönetimi alanında olmak üzere 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı/ihale konusunda en az 3 yıllık iş deneyimine sahip olmak.
 • Uluslararası projelerde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
 • En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş projelerde, satın alma uzmanı olarak çalışmış ve/veya hizmet ve mal alımı ihaleleri süreçlerini yönetmiş olmak.
 • Ulusal satın alma kuralları konusunda yetkin ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde satın alma alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olmak tercih sebebidir. 

İHALE / SATIN ALMA ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • AB Satın Alma Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde AB Satın Alma Uzmanı’na yardımcı olmak.
 • AB Satın Alma Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmek.
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisi.
 • En az 2 yılı satın alma alanından olmak üzere 4 yıllık iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 1 yılı satın alma/ihale yönetimi alanında olmak üzere 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • AB tarafından fonlanan projelerde Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı/ihale konusunda en az 1 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde satın alma alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde satın alma alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

AB FİNANS UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Projenin mali yönetim sisteminin oluşturulması,
 • Mali planların hazırlanması,
 • AB İzleme ve Raporlama Uzmanları ile işbirliği içinde Mali Yönetim Raporlarının hazırlanması, 
 • Proje kapsamında sözleşme bazlı gerçekleştirilecek ödeme onaylama, ödeme yapma, uygunluk tespiti ve mali doğrulama, geçici kabul ve nihai kabul dokümanlarının hazırlanması, finansal planlama ve finansal kontrol işlemlerinin AB PRAG kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bağlı bulunduğu Proje Direktörü ve Direktör Yardımcısı’na raporlama yapılması
 • Gerçekleştirilen harcamaların ve ödemelerin, proje bütçesi ile tutarlılığını kontrol ve temin etmek,
 • Tutarsızlıklar, usulsüzlükler, sapmalar, iş planındaki ya da bir faaliyetin uygulanması konularındaki gecikmeler konusunda İdare’yi her türlü usulsüzlük ya da yolsuzluk şüphesi konusunda bilgilendirme,
 • Finansal yönetim konusunda birim içi danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Gerektiğinde Proje bünyesinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında kurulan komisyonlarda görev almak,
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak. İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisi.
 • İyi finansal raporlama becerisi.
 • Finans alanında en az 10 yıllık iş deneyimi.
 • Finans kuralları çerçevesinde, proje hesaplarının yönetimi, muhasebe süreçleri ve raporlaması alanında en az 10 yıllık iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 5 yıl finans kuralları çerçevesinde proje hesaplarının yönetimi, muhasebe süreçleri ve raporlaması alanında iş deneyime sahip olmak.
 • Uluslararası projelerde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
 • Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde finans alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Alanında yüksek lisans derecesine sahibi olmak tercih sebebidir.

AB FİNANS ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • AB Finans Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde AB Finans Uzmanı’na yardımcı olmak,
 • AB Finans Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmek,
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisi.
 • İyi finansal raporlama becerisi.
 • En az 2 yılı finans alanından olmak üzere 4 yıllık iş deneyimi veya alanında Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 1 yılı finans alanında olmak üzere 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • En az 1 yıl proje hesaplarının muhasebe süreçleri ve raporlaması konusunda çalışmış olmak.
 • En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde finans asistanı olarak çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde finans alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

AB İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje izleme ve raporlama sisteminin tesis edilmesi,
 • Proje kapsamında hazırlanması gereken tüm raporların (Aylık, 3 Aylık, İlerleme, Ara ve final) ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde ve İngilizce olarak AB raporlama formatı ile Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı Sonuçlar Çerçevesi (Facility Results Framework) usullerine uygun şekilde hazırlamak,
 • Hazırlanan raporların düzenli olarak gözden geçirilerek, gerekli güncellemelerin yapılması ve İdare’ye bilgi verilmesi,
 • Diğer uzmanların görev alanına giren konulara ilişkin raporların hazırlanması sürecinde, ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak, söz konusu raporların, AB raporlama formatına uygun şekilde hazırlanmasının sağlanması,
 • Gerektiğinde Proje bünyesinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında kurulan komisyonlarda görev almak,
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisi.
 • İyi raporlama becerisi.
 • En az 5 yıl uluslararası projelerde izleme ve raporlama alanında olmak üzere 10 yıl iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 3 yıl uluslararası projelerde izleme ve raporlama alanında olmak üzere 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • En az 3 yıl AB kuralları ile yürütülen projelerin izleme ve raporlama ile ilgili deneyim.
 • Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde izleme ve raporlama alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

 

AB İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje insan kaynakları sisteminin tesis edilmesi,
 • Proje istihdam süreçlerinin tamamlanması,
 • Proje kapsamında istihdam edilecek personele ait özlük işleri kapsamındaki yasal süreçlerin yürütülmesi,
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması, güncellenmesi ve arşivlenmesi,
 • Yukarıda bahsedilen personelin performans ve devam kontrollerinin takibini sağlamak,
 • Performans değerlendirmelerinin yapılarak, konuya ilişkin Proje Direktörü ve Direktör Yardımcısına gerekli bilgilendirmenin sağlanması,
 • Söz konusu personelin, muhtemel işten çıkış süreçlerinin takibi ve mevzuata uygun şekilde tamamlanmasının temini,
 • Gerektiğinde Proje bünyesinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında kurulan komisyonlarda görev almak,
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi raporlama becerisi.
 • ERP ve Aday Takip ve İşe Alma Yazılımı deneyimine sahip olmak.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • En az 7 yılı insan kaynakları/işe alım yönetimi alanında olmak üzere 10 yıl iş deneyimine sahip olmak veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 3 yılı insan kaynakları/işe alım yönetimi alanında olmak üzere 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu mevzuatlarına uygulama düzeyinde hakim olmak.
 • Uluslararası projelerde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
 • Yabancı uyrukluların özlük işlerinin yasal takibi konusunda deneyim sahibi olmak.
 • Kamu kurumları insan kaynakları yönetimi alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde insan kaynakları ve işe alım konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Sosyal Bilimler, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olmak tercih sebebidir. 
 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

AB İNSAN KAYNAKLARI ASİSTANI (A)

Genel İş Tanımı:

 • İnsan Kaynakları Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde İnsan Kaynakları Uzmanı’na yardımcı olmak.
 • İnsan Kaynakları Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmek.
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisi.
 • İyi raporlama becerisi.
 • En az 2 yılı insan kaynakları/işe alım alanından olmak üzere 4 yıllık iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 1 yılı insan kaynakları/işe alım alanında olmak üzere 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • Uluslararası projelerde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.
 • 6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu kapsamındaki yabancı uyruklu çalışanların çalışma izni süreçlerinin yönetiminde deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde insan kaynakları alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde insan kaynakları alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Kamu kurumlarının insan kaynakları alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

AB İNSAN KAYNAKLARI ASİSTANI (B)

Genel İş Tanımı:

 • İnsan Kaynakları Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde İnsan Kaynakları Uzmanı’na yardımcı olmak.
 • İnsan Kaynakları Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmek.
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede Arapça bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisi.
 • İyi raporlama becerisi.
 • En az 2 yılı insan kaynakları/işe alım alanında olmak üzere 4 yıllık iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 1 yılı insan kaynakları/işe alım alanında olmak üzere 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • Uluslararası projelerde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.
 • 6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu kapsamındaki yabancı uyruklu çalışanların çalışma izni süreçlerinin yönetiminde deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde insan kaynakları alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde insan kaynakları alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Kamu kurumlarının insan kaynakları alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.

 

AB TAHAKKUK VE BORDRO UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında istihdam edilecek personele ait sabit maaş ödemelerinin yapılması,
 • Personelin İnsan Kaynakları Uzmanları tarafından gerçekleştirilecek performans değerlendirmelerine bağlı olarak, diğer ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bağlı bulunduğu Proje Direktörü ve Direktör Yardımcısı’na raporlanması,
 • Söz konusu ödemelere ilişkin tahakkuk ve bordro belgelerinin hazırlanması,
 • Gerektiğinde Proje bünyesinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında kurulan komisyonlarda görev almak,
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.
 • İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi raporlama becerisi.
 • ERP deneyimine sahip olmak.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • En az 5 yılı bordro ve tahakkuk alanında olmak üzere 10 yıl iş deneyimine sahip olmak veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 3 yılı bordro ve tahakkuk alanında olmak üzere 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu mevzuatlarına uygulama düzeyinde hakim olmak.
 • Uluslararası projelerde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
 • Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde tahakkuk ve bordro konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak.
 • Kamu kurumlarında bordro ve tahakkuk alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Yabancı uyrukluların özlük işlerinin yasal takibi konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Sosyal Bilimler, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olmak tercih sebebidir. 
 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

AB TAHAKKUK VE BORDRO ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • Tahakkuk ve Bordro Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde Tahakkuk ve Bordro Uzmanı’na yardımcı olmak.
 • Tahakkuk ve Bordro Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmek.
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.
 • İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisi.
 • İyi raporlama becerisi.
 • En az 2 yılı tahakkuk ve bordro alanında olmak üzere 4 yıllık iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 1 yılı tahakkuk ve bordro alanında olmak üzere 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • Uluslararası projelerde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.
 • En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde tahakkuk ve bordro alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde finans alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Kamu kurumlarının tahakkuk ve bordro alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

AB İLETİŞİM ve GÖRÜNÜRLÜK UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • AB kriterleri ve proje dokümanları çerçevesinde iletişim ve görünürlük plan ve stratejilerinin oluşturulması ve yönetimi,
 • Makale, bülten, medya, etkinlik, toplantı vb. yolu ile proje görünürlüğünün artırılması,
 • Raporlama, tercüme ve satın alma birimi gibi ilgili birimlerle işbirliği içerisinde çalışarak projenin olumlu etkilerinin görünürlüğünü artıracak basın toplantısı ve etkinlikler düzenlemek, proje etkinliklerinin organizasyonunu yapmak,
 • Projenin sosyal medya hesapları ve web sitesinin güncel tutulmasına katkı sağlamak,
 • Tanıtıcı video ve diğer materyallerinin hazırlanmasına teknik destek sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası medyadaki proje ile alakalı haberleri analiz ederek proje yönetimine düzenli raporlar sunmak,
 • Gerektiğinde Proje bünyesinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında kurulan komisyonlarda görev almak,
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • İletişim veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden veya ilgili bölümlerden Lisans Derecesinde üniversite mezunu olmak sahip olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi raporlama becerisi.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • En az 10 yıl iletişim veya halkla ilişkiler ve tanıtım alanında iş deneyimi veya İletişim, Halkla İlişkiler veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 3 yıl iletişim veya halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında olmak üzere 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • Uluslararası projelerde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
 • AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Arapça bilmek tercih sebebidir.
 • Alanında yüksek lisans derecesine sahibi olmak tercih sebebidir.

DİL ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • AB temsilcileri ile yapılan toplantılarda ardıl tercüme hizmeti vermek.
 • Proje faaliyetleri kapsamında çeviri/tercüme hizmeti vermek ve proje faaliyetleri kapsamında yabancı heyetlerle yapılan görüşmelerde iletişimi sağlamak,
 • Proje çalışma planına uygun olarak eğitim, toplantı ve seminerlerde çeviri/tercüme hizmeti sunmak,
 • Proje dokümanlarının çevirisi, tasarlanması ve düzenlenmesi (Toplantı tutanakları, eğitim/bilgilendirme materyalleri, yönetmelikler, sunumlar, şartnameler, vb.),
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • ·4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Çeviri bilim, İngiliz Dilbilimi bölümlerinden en az lisans seviyesinde mezun olmak. (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur).
 • ·İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • ·İyi seviyede ardıl çeviri yapabilmek.
 • ·İyi iletişim becerisi.
 • ·İyi raporlama becerisi.
 • ·Alanından en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak.
 • Uluslararası projelerde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.
 • ·En az 2 yıl uluslararası projelerde Dil Asistanı/Tercüman olarak çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
 • AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

 

AB HUKUK ve MEVZUAT UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje uzmanları ile işbirliği içinde bağlı bulunduğu Proje Direktörü ve Direktör Yardımcısı’nın koordinasyonunda PRAG ve AB Mevzuatına uygun olarak mal ve hizmet alımı, proje sözleşmesi süreçlerini yönlendirme ve uygulaması,
 • Proje dokümanları ve sözleşmesinin hukuki uygunlukları açısından kontrolü ve gerektiğinde değişikliklerin yapılması,
 • Proje ile ilgili iş ve işlemlerin tabi bulunduğu ulusal veya uluslararası mevzuatın takibi ve analizini yapmak, hukuki taslak yazımını gerçekleştirmek,
 • Sözleşme yönetimine ilişkin muhtelif hukuki tanımlamalardan kaynaklanan kurumsal uygunluk işlemlerine hukuki destek sağlamak,
 • Proje iş ve işlemlerinden doğan hukuki anlaşmazlıklarda Projeyi temsilen görev almak,
 • Proje uzmanlarına proje süreçlerinde hukuki danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmak,
 • Gerektiğinde Proje bünyesinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında kurulan komisyonlarda görev almak,
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık Hukuk Fakültelerinden mezun olmak.
 • En az 2 yılı uluslararası projelerde Hukuk alanında olmak üzere en az 5 yıl iş deneyimi.
 • Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı/ihale konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş projelerde görev almış olmak tercih sebebidir.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisi.
 • İyi raporlama becerisi.
 • Alanında yüksek lisans derecesine sahibi olmak tercih sebebidir.

AB PROJE ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje plan ve aktivitelerinin uygulanmasında teknik ve analitik katkı sağlamak,
 • İdare ve Proje teknik ekibiyle yakın çalışarak gerekli dokümanları hazırlamak, toplantı, çalıştay vb. organizasyonların planlaması ve idari işlerini gerçekleştirmek,
 • Proje izlem ve görünürlüğü konularında destek sağlamak ve gerektiğinde katılım sağlamak,
 • İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerisi.
 • İyi raporlama becerisi.
 • En az 1 yıl ulusal veya uluslararası proje iş deneyimine sahip olmak.
 • En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde finans alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Kamu kurumlarında alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

 

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI[1]

Başvuru için aşağıdaki genel şartlar:

a. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,

b. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

İstihdam edilecek personelin, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, iki aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların başvurularını eksiksiz ve zamanında yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. Bu aşamada başvurusunu eksik gönderen veya son başvuru tarihinden sonra başvuru yapan adaylar elenecektir. Adaylarda aranan nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar Değerlendirme Komitesi tarafından başvuruları üzerinden değerlendirileceklerdir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar, iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Bu aşamada ilk önce aranan nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için belirtilen koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Başvuru sahibi adaylara yönelik değerlendirmede tercih nedeni olan nitelikler de değerlendirilmek suretiyle başvuruları uygun bulunan ve kısa listeye kalan adaylar ikinci aşama olan mülakata girmeye hak kazanacaklardır.

Mülakat yeri ve tarihi kısa listeye kalan adaylara email veya telefon yolu ile bildirilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Kısa listeye kalarak, mülakata girmeye hak kazanan adaylardan, aşağıda listelenen belgeler talep edilecektir.

Mülakatlar İngilizce yapılabilir. Mülakatta, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar, başvurularını aşağıdaki link yolu ile tamamlayacaklardır.

http://basvuru.sihhatproject.org/basvurusecim.aspx

Başvurular için son tarih 21.01.2021 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

İlk aşamayı geçerek kısa listeye kalan adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

 • Adayların çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı/onaylı fotokopisi,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,
 • Adli sicil kaydı,
 • Kimlik belgesinin fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi

 

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.