Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Pozisyonları İçin Kısa Listeye Kalan Adaylar Belli Oldu

SIHHAT Projesi kapsamında istihdamı planlanan Psikolog ve Sosyal Çalışmacı pozisyonlarına başvuruda bulunarak kısa listeye kalan adayların isimleri aşağıdaki dosyadadır.


Psikolog - Sosyal Çalışmacı Kısa Liste

 

Mülakatta, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, yabancı dil bilgisi, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir.

Kısa listeye kalan adayların sözlü mülakatları Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi video görüşmesi yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, telefonla adaylara mülakat tarihi ve bağlantı bilgisi verilecektir.

KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Kısa listeye kalan adayların aşağıda detayları verilen belgelerin taranmış kopyalarını basvuru@sihhatproject.org e-posta adresine 21.07.2020 saat 17:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir.

Gönderilecek e-posta’nın konu kısmına adayın adı, soyadı, kimlik numarası ve başvurduğu pozisyon bilgisi yazılmalıdır. E-posta ile gönderilecek dosyaların isimleri, evrak içeriğiyle uyumlu olmalıdır: Nüfus cüzdanına ait dosyanın adı ‘Kimlik Belgesi’, Mezuniyet ile ilgili dosyanın adı ‘Diploma’ gibi.  E-Posta boyut kısıtlaması (maksimum 20 MB) göz önünde bulundurularak, konu kısmında numaralandırmak kaydıyla, birden fazla e-posta gönderilebilir. Gönderilen belgelerde eksiklik, başvuru kriterleriyle veya başvuru aşamasında adayın beyan ettiği bilgilerle uyumsuzluk olması durumunda aday mülakata katılım sağlasa dahi başvurusu geçersiz sayılarak değerlendirme dışı kalacaktır.

  • Diploma veya mezuniyet veya YÖK denklik belgesi,
  • Adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini ve işyeri iletişim bilgilerini gösteren çalışma belgeleri, (Mevcut durumda çalışma belgeleri tam olarak temin edemeyen adaylar, yerleşmeleri durumunda ibraz etmek üzere bu aşamada yalnızca hizmet dökümü belgelerini iletebilirler)
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,
  • Adli sicil kaydı belgesi,
  • Kimlik belgesinin fotokopisi,
  • Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
  • Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi (Varsa)
  • Başvuruda beyan edilen sertifikaların kopyaları (Varsa)

Bu belgelerin dışında adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.