resim

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAĞLIK STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SUNULAN İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ (SIHHAT) PROJESİ (IPA 2016/378-641) PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 3 (Üç) personel istihdam edilecektir. Sözleşme bitiş tarihi 30 Kasım 2020’dir. Söz konusu personelin pozisyonları ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

UZMAN PERSONEL

KİŞİ SAYISI

AB Raporlama ve Dokümantasyon Uzmanı

1

AB İletişim ve Görünürlük Uzmanı

1

Dil Asistanı

1

TOPLAM

3

 

1- AB RAPORLAMA VE DOKÜMANTASYON UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje raporlama ve dokümantasyon sisteminin tesis edilmesi,
 • Proje kapsamında hazırlanması gereken tüm raporların (Aylık Raporlar, 3 Aylık Faaliyet İlerleme Raporları, Ara ve Final Raporları) ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde ve AB raporlama formatına uygun şekilde hazırlanmasını temin etmek,
 • Hazırlanan raporların düzenli olarak gözden geçirilerek, gerekli güncellemelerin yapılması konusunda Teknik Takım Koordinatörüne bilgi vermek,
 • Diğer uzmanların görev alanına giren konulara ilişkin raporların hazırlanması sürecinde, ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak, söz konusu raporların, AB raporlama formatına uygun şekilde hazırlanmasının sağlanması,
 • Projenin izleme ve değerlendirme faaliyetlerine katkı sağlamak,
 • Proje yöneticileri tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerileri.
 • İyi raporlama becerileri.
 • En az 10 yıllık iş deneyimi.
 • En az 5 yıl uluslararası projelerde raporlama ve dokümantasyon alanında iş deneyimi.
 • En az 3 yıl AB kuralları ile yürütülen projelerin raporlama ve dokümantasyonu ile ilgili deneyim.
 • AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

 

2- AB İLETİŞİM ve GÖRÜNÜRLÜK UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • AB kriterleri ve proje dokümanları çerçevesinde iletişim ve görünürlük plan ve stratejilerinin oluşturulması ve yönetimi,
 • Makale, bülten, medya, etkinlik, toplantı vb. yolu ile proje görünürlüğünün artırılması,
 • İlgili uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak projenin olumlu etkilerinin görünürlüğünü artıracak basın toplantısı ve etkinlikler düzenlemek, proje etkinliklerinin organizasyonunu yapmak,
 • Projenin sosyal medya hesaplarının ve web sitesinin güncel tutulmasına katkı sağlamak,
 • Tanıtıcı video ve diğer materyallerinin hazırlanmasına teknik destek sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası medyadaki proje ile alakalı haberleri analiz ederek proje yönetimine düzenli raporlar sunmak,
 • Proje yöneticileri tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • İletişim veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden Lisans Derecesine sahip olmak.
 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • En az 5 yıl iletişim veya halkla ilişkiler ve tanıtım alanında iş deneyimi.
 • En az 2 yıl uluslararası projelerde iletişim ve görünürlük alanında iş deneyimi.
 • AB kuralları ile yürütülen projelerin iletişim ve görünürlük ile ilgili deneyim tercih sebebi olacaktır.
 • Arapça bilmek tercih sebebi olacaktır.

 

3- DİL ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • AB ile yapılan toplantılarda ardıl tercüme hizmeti vermek.
 • Proje faaliyetleri kapsamında çeviri hizmeti vermek, proje faaliyetleri kapsamında yabancı heyetlerle yapılan görüşmelerde ve/veya yabancı diller arasında iletişimi sağlamak,
 • Proje çalışma planına uygun olarak eğitim, toplantı ve seminerlerde çeviri hizmeti sunmak,
 • Proje dokümanlarının çevirisi, tasarlanması ve düzenlenmesi (Toplantı tutanakları, eğitim/bilgilendirme materyalleri, yönetmelikler, sunumlar, şartnameler, vb.),
 • Proje yöneticileri tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Çeviri bilim, İngiliz Dilbilimi bölümlerinden en az lisans seviyesinde mezun olmak. (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların bölümleri için YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur).
 • Son 3 yıl içerisinde yapılan YDS/e-YDS/YökDil (İngilizce) sınavlarından en az 90 ya da eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden yeterli puan almış olmak, TOEFL IBT (108), TOEFL CBT (263), TOEFL PBT (623), IELTS (8), CPE (B). 
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi seviyede simultane çeviri yapabilmek.
 • İyi iletişim becerileri.
 • İyi raporlama becerileri.
 • En az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak.
 • En az 2 yıl uluslararası projelerde Dil Asistanı/Tercüman olarak çalışma deneyimine sahip olmak.
 • AB kuralları ve uygulamaları ile yürütülen projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir.

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, iki aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların başvurularını eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada başvurusunu eksik gönderen veya özgeçmişini aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar, iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Bu aşamada ilk önce genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Başvuru sahibi adaylara yönelik değerlendirmede kurulacak bir değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak olup tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlk aşamayı başarıyla geçerek kısa listeye kalan ve başvuruları uygun bulunan tüm adaylar,  ikinci aşama olan mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Mülakat yeri ve tarihi www.saglik.gov.tr ve www.sihhatproject.org web siteleri üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Kısa listeye kalarak, mülakata girmeye hak kazanan adaylardan, aşağıda listelenen belgeler talep edilecektir.

Mülakat İngilizce yapılacaktır. Mülakatta, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar, ilk başvurularında, ekte sunulan Özgeçmiş formatını İngilizce hazırlanmış ve her bir sayfası paraflanmış şekilde, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edeceklerdir:

“T.C. Sağlık Bakanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Cad. No: 55 G Blok K:1 Oda No:4-6 06100 Sıhhiye Çankaya/Ankara /Türkiye

E-posta olarak gönderilen özgeçmişler başvuru olarak kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır.

Özgeçmişler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- Adayın adı ve soyadı;

- Başvurduğu pozisyon;

- “T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi / Ref: IPA 2016/378-641 personel istihdamı” ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilecektir.

Başvurular için son tarih 9 Mart 2020 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

İlk aşamayı geçerek kısa listeye kalan adaylardan ise aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,
 • Adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,
 • Adli sicil kaydı,
 • Kimlik belgesinin fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi

 

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

 

CV formatını indirmek için tıklayınız.