Proje Faaliyetleri

 

Kısa adı SIHHAT olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi” Projesinin ilk fazı 1 Aralık 2016’da başlamış olup 2020’nin sonunda tamamlanması planlanmaktadır. SIHHAT projesinin genel hedefi; Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik hâlihazırda Bakanlığımız tarafından sunulan I. ve II. basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Ana hatlarıyla; projede tanımlanan Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 29 ilde sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ile hizmet sunum kapasite ve kalitesinin geliştirilerek 2020 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine erişimin arttırılması öngörülmektedir.

SIHHAT Projesi ana faaliyetleri aşağıdaki gibidir;

No

Proje Ana Faaliyet Başlıkları

1

Göçmen Sağlığı Birimlerinin Kurulması ve İşletilmesi

2

İkinci Basamak Sağlık Tesislerine Tıbbi Cihaz Sağlanması

3

Bağışıklama faaliyetlerinin desteklenmesi

4

Hasta Yönlendirme Personeli İstihdamı

5

Yoğun Bakım Ünitesi Kapasitesinin Desteklenmesi

6

Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi

7

Mobil Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi (Mobil Sağlık Araçları)

8

Suriyeli Misafirlerin Sağlık Okur-Yazarlığının Geliştirilmesi

9

Proje Teknik Destek Ekibi Oluşturulması

10

Sağlık Personeli Eğitimleri

11

Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi (10 Adet TRSM Açılması)

12

Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi (D-Vit, Demir Preparatı Desteği)

 

Suriye’de 15 Mart 2011 yılında başlayan iç karışıklıklarda, aralarında sivillerin de bulunduğu, en az 400 bin insanın hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Nüfusu 20 milyon olan Suriye’de 13,5 milyon insan yardıma muhtaç hale gelmiş; 6,1 milyon insan yerinden edilirken 4,8 milyon insan ise kurtuluşu komşu ülkelere sığınmakta bulmuştur. Türkiye, Suriye krizi mağdurları için ilk günden beri din, dil, ırk ayrımı yapmadan “Açık Kapı Politikası” uygulamış ve onlara “Geçici Koruma Statüsü” vermiştir. Geçici Koruma altında yer alan Suriyelilere yönelik Sağlık hizmetleri, 04.11.2015 tarihli ve 9648 Sayılı Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslara Ait Yönerge doğrultusunda sunulmaktadır.   Türkiye’de kayıt altında bulunan ve geçici kimlik numarası almış olan Suriyeliler acil sağlık, koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ile tedavi edici tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Geçici kimlik numarası almamış olanlara ise Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, bağışıklama ve acil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. SIHHAT Projesi vesilesi ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından hâlihazırda sunulmakta olan bu geniş kapsamlı hizmetlere Avrupa Birliği de katkı sağlama imkânı bulmuştur.

Proje kapsamında, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik olarak uygulanmakta olan tedbirler ise özetle aşağıdaki gibidir:

 

 

GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN KURULMASI

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Desteklenmesi faaliyetinin amacı geçici koruma altındaki Suriyelilere (GKAS) kendi dillerinde birinci basamak sağlık hizmeti sunulmasıdır. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında; bağışıklama sistemleri, bulaşıcı hastalıkları ve epidemileri kontrol altına almaya yönelik hizmetler, tüberküloz kontrolüne yönelik hizmetler, çevre sağlığı hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, çocuk ve adölesan sağlığı hizmetleri sunulmaktadır.

Bu faaliyet kapsamında:

 • Ağustos 2020 itibariyle GKAS’ın yoğun olarak yaşadığı 29 ilde 175 GSM ve 785 Göçmen Sağlığı Birimi (GSB) kurulmuştur/desteklenmiştir.
 • 29 hedef il ile Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun %96,22’sine ulaşılabilmektedir.
 • Kurulan/desteklenen GSM’lerden 48’i Güçlendirilmiş Göçmen Sağılığı Merkezleridir. Bu merkezlerde; dâhiliye, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları alanlarında uzman hekim kadroları, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, laboratuvar ve röntgen hizmetleri ile ikinci basamak sağlık hizmetleri de sunmaktadır.
 • Proje kapsamında Ağustos 2020 itibariyle toplam 3344 personel istihdam edilmiştir. Hasta yönlendirme rehberlerinin 740’ı 65 ilde ikinci basamak sağlık tesislerinde görev yapmaktadır.
 • Ağustos 2020 itibariyle GSM’lere başvuran geçici koruma altındaki Suriyeliler için yaklaşık 8 milyon laboratuvar testi gerçekleştirilmiştir.
 • Kurulan/desteklenen G/GSM’lerde; 2017 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 4,5 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli yaklaşık 13 milyon birinci basamak sağlık hizmeti almıştır.

 

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin (TRSM) Kurulması ve Desteklenmesi faaliyetinin amacı kronik ruh sağlığı problemlerine sahip olan, ev sahibi toplum ve GKaS için psikososyal sağlık hizmetleri sunulmasıdır. Bu merkezler; kronik psikiyatrik hastalarının tıbbi tedavi aldığı ve zamanlarını rekreasyonel faaliyetlerle geçirdiği gündüz hastaneleri görevi görmektedir.

Bu faaliyet kapsamında:

 • İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kilis vilayetlerinde 10 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kurulmuştur/desteklenmiştir. İstanbul’da biri Avrupa, diğeri Anadolu yakasında olmak üzere 2 TRSM bulunmaktadır.
 • Proje kapsamında Merkezlerde Arapça ve Türkçe bilen hasta yönlendirme rehberleri ile destek personeli istihdam edilmektedir.
 • 2017 ile 2020 Haziran ayına kadar SIHHAT kapsamındaki TRSM’lerde ev sahibi toplum ve GKAS arasından 2.200 kişi yaklaşık 35.000 ruh sağlığı hizmeti almıştır.
 • Merkezler için mobilya, spor ekipmanları, medikal ekipmanlar, bilişim ekipmanları ve sarf malzemeleri tedariki gerçekleştirilmektedir.

 

MİKROBESİN DESTEK HİZMETLERİ

Mikrobesin Destek Hizmetleri faaliyetinin amacı geçici koruma altındaki Suriyelilerin mikrobesin eksikliklerini azaltmak ve sağlıklı beslenmelerini desteklemektir. Aynı zamanda gebelik ile lohusalık dönemlerinde anneye gerekli besin takviyelerini sunmak amaçlanmaktadır.

Bu faaliyet kapsamında:

 • 2,6 milyon doz D vitamini, 2,4 milyon doz demir takviyesi tedariki sağlanmıştır.
 • 2019 Yılı sonuna kadar Suriyeli bebek/çocuk ve kadın 2.1 milyon D vitamini takviyesi almıştır.
 • 2019 Yılı sonuna kadar Suriyeli bebek/çocuk ve kadın 2 milyon demir takviyesi almıştır.

 

ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Üreme Sağlığı Hizmetleri faaliyetinin amacı geçici koruma altındaki Suriyelilerin üreme sağlığı hizmetlerine ulaşmalarını sağlamaktır.

Bu faaliyet kapsamında:

 • Yaklaşık 2 milyon oral kontraseptif ve yaklaşık 20 milyon kondom tedariki gerçekleşmiştir.
 • 2019 yılı sonuna kadar Suriyeli kadın, toplam 1,4 milyon oral kontraseptif desteği almıştır.
 • Yaklaşık 700 bin Suriyeli kadın 2,5 milyon doğum öncesi bakım hizmeti almıştır.

 

BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİ

Bağışıklama Hizmetleri faaliyetinin amacı geçici koruma altındaki Suriyeli kadın ve çocukları aşı ile önlenebilir hastalıklardan korumak, buna bağlı hastalık ve ölümleri azaltmaktır.

Bu faaliyet kapsamında:

 • Toplam 5,5 milyon doz aşı tedariki sağlanmıştır.
 • 6.25 milyon enjektör, aşı saklama üniteleri, aşı taşıma araçları ve soğutma üniteleri tedarik edilmiştir.
 • 2019 Yılı sonuna kadar toplam 4,5 milyon aşı Suriyeli bebek/çocuklara uygulanmıştır.

 

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Mobil Sağlık Hizmetleri faaliyetinin amacı kırsal alanda yaşayan, mevsimlik işçilik gibi nedenlerle hareket halinde olan, yaşlılık – engellilik gibi hassasiyetleri nedeni ile sağlık hizmetlerine ulaşması zor olan geçici koruma altındaki Suriyelilerin, birinci basamak sağlık hizmetlerine ve kanser tarama hizmetlerine erişimini artırmaktır. Kanser tarama hizmetleri ile Suriyeli nüfusun kansere bağlı hastalık ve ölüm oranlarının azaltılması ve kanserin yol açacağı ekonomik yükün önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Bu faaliyet kapsamında:

 • 5 mobil kanser tarama aracı ile kanser tarama hizmeti gerçekleştirilmektedir.
 • Ağustos 2020 itibariyle, Geçici koruma altındaki Suriyelilere toplam 380.000 kanser tarama hizmeti sunulmuştur.

 

KAMU HASTANELERİNE TIBBİ CİHAZ DESTEĞİ

Kamu Hastanelerine Tıbbi Cihaz Desteği faaliyetinin amacı geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde kamu hastaneleri üzerindeki yükün hafifletilmesidir. Faaliyet kapsamında kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinin ve medikal ekipman ihtiyaçlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu faaliyet kapsamında:

 • Ağustos 2020 itibariyle 66,5 milyon avroluk yatırım ile 113 kamu hastanesi için medikal cihaz ve ekipmanlar tedarik edilmiştir.
 • Proje faaliyetleri sayesinde Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 29 vilayette Haziran 2020 itibariyle her 10.000 nüfusa 19.48 doktor, 27.94 hastane yatağı ve 5.04 yoğun bakım ünitesi düşmekte ve sağlık sistemi altyapısı üzerindeki fazla nüfus baskısı azaltılmaktadır.

 

SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ

Sağlık Personelinin Eğitimi faaliyetinin amacı geçici koruma altındaki Suriyelilere hizmet veren sağlık personeli, Arapça ve Türkçe bilen hasta yönlendirme rehberlerinin göç sağlığı, kültürlerarası iletişim gibi konularda kapasitelerinin artırılmasıdır.

Bu faaliyet kapsamında 2019 Yılı Kasım ayına kadar;

 • 50 TRSM personeli için 2 tur oryantasyon eğitimi düzenlenmiştir.
 • 966 Arapça ve Türkçe bilen hasta yönlendirme rehberine 7 tur eğitim verilmiştir.
 • 2520 sağlık personeline 22 tur eğitim verilmiştir.

 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Acil Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi faaliyetinin amacı geçici koruma altındaki Suriyelilerin ihtiyaçlarının acil sağlık hizmetleri üzerinde yarattığı yükün hafifletilmesi ve Suriyeli nüfusun acil sağlık hizmetlerine erişimlerinin desteklenmesidir.

Bu faaliyet kapsamında:

 • Eylül 2020 itibariyle 50’si yeni doğan olmak üzere 430 ambulans tedarik edilmiştir.

 

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI KAMU FARKINDALIĞINI ARTTIRMA

Sağlık Okuryazarlığının Artırılması ve Görünürlüğe Yönelik Faaliyetlerin amacı GKAS’ın sağlık hizmetlerine olan taleplerini artırmak, kendi sağlık durumlarını takip etmelerini ve taleplerini doğru şekilde yönetmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda bu faaliyetle birlikte geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık hizmetlerine erişimleri ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi ve projenin tanıtılması hedeflenmektedir.
Bu faaliyet kapsamında:

 • 16 farklı konuda 500.000 poster ve 38 farklı konuda 20.000.000 broşür basılmış sağlık merkezlerine dağıtılmıştır.