Kilis Bab-ı Şifa Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi Açılışı