SIHHAT Hasta Yönlendirme Personeli Eğitimleri Başladı

 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Aralık 2016’da Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Hasta Yönlendirme Personeli Eğitimleri”nin birinci turu Ankara’da yaklaşık 140 kişinin katılımıyla başladı.

 

Eğitimin açılışı Göç Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik ve T.C. Sağlık Bakanlığı SIHHAT Projesi Eğitim Bileşeni Sorumlusu Nilüfer Avcı Işık tarafından yapıldı. Kanuni Keklik konuşmasında “Birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarında Suriyeli hastalara rehberlik ve tercümanlık hizmeti vermek üzere SIHHAT Projesi kapsamında istihdam edilen 960 Hasta Yönlendirme Personeline yönelik eğitimlerin yıl sonuna kadar çeşitli illerde tamamlanacağının” altını çizdi.

 

Nilüfer Avcı Işık’ın SIHHAT Projesi faaliyetlerini detaylandırarak anlattığı sunumunun ardından SIHHAT Projesi Eğitim Faaliyetleri Takım Lideri Prof. Dr. Yıldız Pekşen eğitimler hakkında genel bilgi verdi. Açılış oturumunun ardından sınıflarına ayrılan katılımcılar tanışma ve ön test uygulamalarını tamamladı.

 

Üç gün süreyle planlanan eğitimler toplam 6 turda tamamlanacak ve 960 Hasta Yönlendirme Personelini kapsayacaktır.

 

Sıhhat Eğitim Bileşeni çerçevesinde ayrıca 2520 sağlık çalışanı ve 50 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanı eğitim görmüş olacaktır.