Finansmanı AB tarafından sağlanan ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sunulan ilgili Hizmetlerin Geliştirilmesi (SIHHAT) Projesi” kapsamında, Avrupa Birliği satın alım mevzuatına (PRAG) uygun olarak “Defibrilatör” İhalesi planlanmaktadır. Alınacak Cihazların İsimlerinin listesi aşağıdaki gibidir.

 

Kurumumuzca gerçekleştirilecek yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini def@sihhatproject.org e-posta adresine 02.08.2019 tarihi, saat 17:00’a kadar göndermeleri rica olunur.

 

İhale ilanı idare tarafından ileri bir tarihte yapılacak olup, ilgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartnameler gönderilecektir.

 

Lot 1: Defibrilatör Giriş Seviye

Lot 2: Defibrilatör Orta Seviye