Finansmanı AB tarafından sağlanan ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sunulan ilgili Hizmetlerin Geliştirilmesi (SIHHAT) Projesi” kapsamında, Avrupa Birliği satın alım mevzuatına (PRAG) uygun olarak “Araç ve Sağlık Kiti Alımı” İhalesi planlanmaktadır.

Kurumumuzca gerçekleştirilecek yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini vehicles@sihhatproject.org e-posta adresine 19.12.2019 tarihi, saat 14:00’a kadar göndermeleri rica olunur.

İhale ilanı idare tarafından ileri bir tarihte yapılacak olup, ilgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartnameler gönderilecektir.

Lot 1: Birinci Basamak Mobil Sağlık Hizmetleri Araçları

Lot 2: Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri için Saha Ziyaret Araçları

Lot 3: Sağlık Kiti